Θέλει τρόπο…

Η Ελλάδα, μπορεί να σβήσει ένα μεγάλο μέρος του χρέους της μέσα σε ένα χρόνο.
Εκδίδει απλά ομόλογα με δελεαστικό επιτόκιο (για παράδειγμα 6%) δεκαετούς διάρκειας με την δυνατότητα όμως κάποιος να το “σπάσει” μετά από ένα χρόνο, με ποινή να μην πάρει καθόλου τόκο και να πληρώσει ας πούμε και 1-2% από το κεφάλαιο.
Δεν ζητείται πόθεν έσχες ενώ δίνεται και η δυνατότητα να επενδυθούν τα χρήματα στην Ελλάδα με ευνοϊκούς όρους μετά το πρώτο έτος και το “σπάσιμο” του ομολόγου.
Ξέρετε πόσοι έμποροι ναρκωτικών και άλλων “ευγενών” δραστηριοτήτων θα ξέπλεναν μαύρο χρήμα με αυτό τον τρόπο;
Αν για παράδειγμα έρχονταν 60-70 δις και αυτά δίνονταν για αποπληρωμή μέρους του χρέους, αυτόματα αυτό θα έπεφτε κατά 25% οπότε και με πιο καλούς όρους θα δανειζόμασταν μετά και λιγότερα χρεωλύσια θα είχαμε.
Θέλει τρόπο…

ikanak

View more posts from this author

Leave a Reply