Σιχτίρ

Έχετε αποδεχθεί την μοίρα σας. Σκύβετε το κεφάλι.
Σας αξίζει Ο,ΤΙ κι αν πάθετε.

ikanak

View more posts from this author

Leave a Reply