Όταν η αξιοπρέπεια δεν χωράει σε 4 τοίχους…

Περπατούσα προχθές από την πάνω μεριά του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός", όταν πρόσεξα ότι σε μια εσοχή του τοίχου, δύο άνθρωποι, είχαν στρώσει τα στρώματά τους, όπου προφανώς "έμεναν".

Στην Ελλάδα της διάλυσης, του 2013, η θέα αστέγων ανθρώπων, δεν είναι πλέον αξιοσημείωτο φαινόμενο.

Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση, ήταν το πόσο τακτοποιημένα ήταν τα στρωσίδια. Τα λουλούδια στο πλαστικό μπουκάλι εν είδει βάζου. Το αρκουδάκι που διακοσμεί την εκτεθειμένη εστία αυτών των ανθρώπων, που δεν τους είδα εκεί τριγύρω. Την καθαριότητα αυτού του χώρου.

Η αξιοπρέπεια και η ανάγκη για τον δικό μας χώρο, ούτε περιορίζεται ούτε ορίζεται από 4 τοίχους…

 

 

ikanak

View more posts from this author

Leave a Reply