Κεντρικός Σχεδιασμός και ΚΚΕ στον 21ο αιώνα

Ο Κεντρικός Σχεδιασμός είναι μια εντελώς παρωχημένη μέθοδος παραγωγικής διαδικασίας όταν μιλάμε για Σοσιαλισμό.

Είναι μια άριστη μέθοδος οικονομικής ανασυγκρότησης διατηρώντας το μοντέλο του κρατικού καπιταλισμού, πολύ πιο αποδοτικός από τον υφιστάμενο άναρχο τρόπο παραγωγής και διανομής, αλλά σε συνθήκες σοσιαλισμού, είναι εντελώς παρωχημένος και οδηγεί σε στρεβλώσεις και μη ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων-καταναλωτών, κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα στην ΕΣΣΔ και γενικά στον Σοσιαλισμό-που-γνωρίσαμε.

Στην σοσιαλιστική εποχή, αυτό που χρειάζεται είναι ο ΤΟΠΙΚΟΣ σχεδιασμός με κεντρικό ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ.

Οι τοπικές κοινωνίες, παράγουν με βάση τις δυνατότητές τους ενώ ο κεντρικός συντονισμός αναλαμβάνει να συνταιριάξει τις ανάγκες των καταναλωτών με τις δυνατότητες των επιμέρους παραγωγικών μονάδων. Δημιουργείται έτσι μια “αγορά” προϊόντων και υπηρεσιών από την οποία όμως εκλείπει η έννοια του Κεφαλαίου και της κερδοφορίας του.

Το μόνο κεφάλαιο που υπάρχει, είναι το ανθρώπινο και οι φυσικοί πόροι. Αυτό μετατρέπει την Αγορά, σε τόπο ικανοποίησης των αναγκών των πολιτών-καταναλωτών και ανάδειξης των ικανοτήτων και δυνατοτήτων των πολιτών-παραγωγών χωρίς την στρεβλωτική παρέμβαση του χρηματικού κεφαλαίου.

Αν δεν το κατανοήσει αυτό το ΚΚΕ (και με τους Γοντικαίους και τους Μαΐληδες αμφιβάλλω αν είναι σε θέση αλλά και διάθεση να το κατανοήσει) θα μιλάει με όρους Μαρξικής εποχής (δηλαδή 19ου αιώνα), όταν ο Καπιταλισμός θα έχει ήδη παράξει διαστημόπλοια που θα καμπυλώνουν τον χρόνο και θα μετακινούνται γρηγορότερα από το φως.

Και θα έχει φυσικά την ανάλογη απήχηση και επήρεια στην κοινωνία.

ikanak

View more posts from this author

Leave a Reply