Αθανασία Νταβαρίνου

Αποκλειστικά εδώ η αποκάλυψη:

Το Αθανασία Νταβαρίνου είναι απλά αναγραμματισμός του Chuck Norris. Γιατί το Chuck Norris αναγραμματίζεται σε ΟΠΟΙΟ όνομα θέλει!

Και, μην κάνετε τον κόπο:

Η Αθανασία Νταβαρίνου έχει ήδη κερδίσει σε όλους τους τηλεδιαγωνισμούς για τα επόμενα 5 χρόνια!

ikanak

View more posts from this author

Leave a Reply